Specialister inom finansmarknaden
Crescore AB hjälper banker och finansiella institut med framförallt tjänster som implementering av nya regelverk, effektiviseringar och riskhantering. De är specialiserade inom finansiella regelverk och arbetar med många finansiella aktörer, vilket gör att de kan erbjuda objektiva råd inom riskhantering och compliance samt säkerställa en god regelefterlevnad och riskkontroll.
Crescore AB startades vintern 2002 och har idag 40 anställda här i Stockholm och i Oslo. Sedan 1 juli förra året ingår de även i koncernen ZEB Group med sammanlagt 800 anställda, framförallt i Tyskland. Bland deras kunder återfinns framförallt de stora bankerna som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken som de framförallt hjälper med att genomföra förändringar, att driva stora projekt och få förändringar på plats. Resten är ganska små finansiella organisationer ofta kreditmarknadsbolag, fondbolag och mindre försäkringsbolag som Crescore AB hjälper med riskhantering och compliance. De kan även hjälpa till med Treasuryfunktionen.
– Vi agerar ofta rådgivare och har olika erbjudanden beroende på vilken kund det handlar om; hur stora de är och vilka behov de har, säger Mårten Sellgren, VD och tidigare delägare i Crescore AB.

Hos Crescore AB finns jurister, ekonomer, systemvetare, matematiker; alla med en enorm kunskap och specialistkompetens på att hjälpa just bank- och finans med deras uppmaningar, vilket de har gjort varje dag i tio års tid i den här konstellationen. De flesta har gjort det ännu längre. Tillsammans med ZEB är de över 800 konsulter som arbetar med just det här och det finns inget annat konsultbolag som både är så stora och samtidigt så specialiserade. De tolkar regelverken och förstår vad som behöver förändras, hur det bör göras och hur man får förändringarna på plats. Kunderna finns huvudsakligen i Stockholm. De stora bankerna har till exempel sina huvudkontor här. Men de hjälper även mindre finansiella institutioner ute i landet.
- Vi hjälper en hel del fondbolag ute i landet och många kommuner har egna försäkringsbolag som vi hjälper, säger Mårten.

I framtiden hoppas Mårten att de har ännu fler mindre och medelstora kunder som de hjälper med fler funktioner. Han är stolt över att de hittat så bra medarbetare som är både kunniga och driftiga.
– Det är ganska lätt att hitta duktiga specialister, men det kan vara svårare att hitta duktiga specialister som dessutom har både djup, bredd och drivkraft, säger han. Men det har vi gjort.
Crescore AB har arbetat mycket med att attrahera rätt personer. Kulturen i företaget bygger på att alla stöttar och hjälper varandra med kompetensspridning och de som kommer hit känner att de är en del av ett professionellt gäng i en kultur som gör det lätt att prestera och göra det rätta för kunderna.
Crescore AB

Bransch:
Finansiering

Telefon: 0702-732323


Email:
marten.sellgren@crescore.com

Hemsida:
www.crescore.com

Adress:
Crescore AB
Biblioteksgatan 11
11146 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN